Timer máy chấm công

Timer máy chấm công
743.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Timer: Dùng để kết nối giữa máy chấm công & chuông điện, có chức năng khuyết đại dòng điện từ máy chấm công ra chuông