Film trong suốt

Film trong suốt
2.025₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Phim trong màu xanh nhạt ( Overlay with glue )

- Film trong suốt khổ A 4, 0.1 mm

- Film chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO

- Film được ép & dập trên tất cả máy chuyên dụng

 Mua > 1.000 tờ giá 1.625 đ