Tấm PVC

Tấm PVC
4.725₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Thẻ PVC 0.3mm khổ A 4

- Thẻ PVC 0.17 mm khổ A 4

- Thẻ Pvc 0.15 mm, khổ A 4

-  PVC chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO

- Pvc được ép & dập trên tất cả máy chuyên dụng

Mua > 1.000 tờ giá 4.125 đ