Định Vị GPS GNET

Định Vị  GPS GNET
- 10%
450.000₫ 500.000₫
Nhà sản xuất GNET KOREA
Mã sản phẩm GPS GNET

Định Vị  GPS GNET KẾT NỐI VỚI CAMERA GNET GN700

Cung cấp tốc độ xe chạy khi xem trên video
Hiện thị bản đồ và vị trí xe khi xem bằng phần mềm PC Viewer
Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet
Jack 2.5 mm
Dây dài 1m
MADE IN KOREA

Thời gian còn lại.

Định Vị  GPS GNET KẾT NỐI VỚI CAMERA GNET GN700

Cung cấp tốc độ xe chạy khi xem trên video
Hiện thị bản đồ và vị trí xe khi xem bằng phần mềm PC Viewer
Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet
Jack 2.5 mm
Dây dài 1m
MADE IN KOREA