Định Vị GPS GNET

Định Vị  GPS GNET
- 15%
425.000₫ 500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm GPS GNET

Jack 2.5 mm
Dây dài 1m

Cung cấp tốc độ xe chạy khi xem trên video
Hiện thị bản đồ và vị trí xe khi xem bằng phần mềm PC Viewer
Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet

MADE IN KOREA


Jack 2.5 mm
Dây dài 1m

Cung cấp tốc độ xe chạy khi xem trên video
Hiện thị bản đồ và vị trí xe khi xem bằng phần mềm PC Viewer
Hỗ trợ: Camera hành trình Gnet