Bộ chuyển đổi tín hiệu_RS 232/485

Bộ chuyển đổi tín hiệu_RS 232/485
338.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm RS 232/485

  • RS 232/485 dùng để khuyếch đại tín hiệu cho khoảng cách ở rất xa máy vi tính.
  • Kết nối từ máy chấm công đến máy tính qua cổng Com >15m : dùng Converter RS232/485

Kết nối từ máy chấm công đến máy tính qua công mạng TCP/IP  >80m : dùng Hud hoặc Switch